ယနေ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက် သောကြာနေ့ တွင် United Engineering Co., Ltd နှင့် WAKITA & Co., Ltd တို့အကြား UE-WAKITA JV EQUIPMENT CO., LTD တည်ထောင်ခြင်း အတွက် တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို (၁)   ဦးဉာဏ်ထွန်းဦး ... Read more